Upadłość konsumencka a pandemia

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego przez polski rząd, gospodarka niemalże stanęła w miejscu, a skutki tego będą bardzo dotkliwe dla osób prowadzących działalności gospodarcze. Zamknięcie granic dla cudzoziemców, wstrzymanie międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych, istotne ograniczenie działalności sklepów, galerii handlowych, barów, czy restauracji, to tylko niektóre ze zmian, z którymi społeczeństwo musi się mierzyć. Działania te związane są ściśle z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, lecz z pewnością podważą zdolność płatniczą wielu osób.

Więcej “Upadłość konsumencka a pandemia”

Wypadek przy pracy.

Wypadek w pracy to zdarzenie, które jest nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną. Występuje w związku z pracą i może powodować uraz lub śmierć. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód i urazów. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy daną osobę zatrudniono na podstawie umowy o pracę.

Więcej “Wypadek przy pracy.”

Spłata kredytu przez małżonków.

Kto za co płaci w małżeństwie ustają chyba wszystkie pary. W przypadku istotniejszych zobowiązań, w szczególności długoterminowych, przemyślenie zasad wspólnej spłaty i ujęcie ich na piśmie może pomóc w uniknięciu długoletnich sporów przed sądem w sprawach o podział majątku.

Więcej “Spłata kredytu przez małżonków.”

Zalogowanie do mediów społecznościowych należących do małżonka.

Czy mąż albo żona może zalogować się albo złamać hasło do facebooka w celu wykorzystania informacji czy rozmów tam zapisanych w sprawie o rozwód? Czy i kiedy jest to karalne? Przenalizujmy to na ciekawej sprawie w które Sąd uniewinnił byłego męża za wykorzystanie danych z facebooka w sprawie o rozwód.

Więcej “Zalogowanie do mediów społecznościowych należących do małżonka.”

Zbycie rzeczy przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa

Wiele pytań wywołuje tzw. zasada surogacji. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego polega ona na tym, iż każda rzecz nabyta przez małżonków w zamian za środki należące do majątku osobistego jednego z małżonków wchodzi do jego majątku osobistego.

Więcej “Zbycie rzeczy przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa”

Wymeldowanie małżonka.

Obowiązek meldunkowy w Polsce, wbrew wielu politycznym obietnicom i zapowiedziom, wciąż istnieje, szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. O tym jak duże znaczenie wciąż przywiązujemy do kwestii zameldowania świadczą dylematy klientów w sprawach rozwodowych. Często pojawiają się pytania: czy małżonek ma prawo wymeldować drugiego, jeśli są współwłaścicielami mieszkania? Czy wymeldowanie małżonka spowoduje, że ten musi opuścić mieszkanie i nie będzie miał prawa do niego wrócić? Wreszcie: czy na podstawie zameldowania mogę wejść do mieszkania przy asyście Policji?

Więcej “Wymeldowanie małżonka.”

Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii

Czy w obecnej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 obowiązują dotychczasowe kontakty z dziećmi? Co zrobić jeśli  są ograniczane?

Ograniczanie kontaktów z dziećmi w czasie koronawirusa jest częstym zjawiskiem. Może ono wynikać z realnego zagrożenia jakim dla dziecka będzie kontakt z drugim rodzicem.  Nie powinno być jednak podyktowane abstrakcyjną obawą.

Więcej “Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii”

Wpływ upadłości konsumenckiej na sytuację drugiego małżonka.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składają osoby w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Oczywiste jest, iż bardzo często są to osoby, które mają rodziny.
Jaki jest więc wpływ upadłości konsumenckiej na sytuacje drugiego małżonka?
W dzisiejszym wpisie skupię się na osobach pozostających w związkach małżeńskich, które zdecydowały się ogłosić upadłość oraz skutkach jakie to wywołuje w ich relacjach z małżonkiem pod względem prawnym.
Najważniejsza informacja jest taka – jeżeli w momencie ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków małżonkowie pozostają w ustawowej wspólności majątkowej, to pomiędzy nimi automatycznie, z mocy prawa, powstanie rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości.

Więcej “Wpływ upadłości konsumenckiej na sytuację drugiego małżonka.”

Zadzwoń