Paragony – czy można ich użyć w sprawie dot. alimentów?

Osoba występująca do sądu o zasądzenie alimentów zobowiązana jest udowodnić wysokość kosztów ponoszonych przez nią na utrzymanie wspólnego dziecka. W tym celu można wykorzystać do tego całą gamę środków. Do najczęściej wykorzystywanych należą paragony fiskalne. Czy słusznie?

Więcej “Paragony – czy można ich użyć w sprawie dot. alimentów?”

Zabezpieczenie kontaktów rodzica z dzieckiem – poradnik krok po kroku

Sprawy o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Na ten czas warto przeprowadzić zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, aby rodzic w okresie bardzo długotrwałego i trudnego postępowania sądowego, mógł utrzymywać relacje ze swoim dzieckiem. Przeczytaj, jak można zabezpieczyć kontakty zgodnie z polskim prawem i co będzie do tego potrzebne.

Więcej “Zabezpieczenie kontaktów rodzica z dzieckiem – poradnik krok po kroku”

Podwyższenie alimentów- poradnik krok po kroku

Temat podwyższenia alimentów związany z aktualnym wzrostem cen i kosztów życia, coraz częściej pojawia się u osób objętych świadczeniem alimentacyjnym. Alimenty ustalone kilka bądź kilkanaście lat temu, dziś nie pokrywają już co najmniej polowy kosztów utrzymania i wychowania np. dzieci. Sprawdź, kiedy i jak można żądać podwyższenia alimentów w drodze sądowej lub pozasądowej.

Więcej “Podwyższenie alimentów- poradnik krok po kroku”

Prywatne wyjście w czasie pracy – najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka, a alimenty.

Wielu dłużników planujących ogłoszenie upadłości zastanawia się na tematem „Upadłość konsumencka a alimenty”. Celem upadłości jest poprawienie sytuacji finansowej dłużnika poprzez anulowanie jego zobowiązań. Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości na obowiązek alimentacyjny i zaległe alimenty? Czy upadłość oznacza brak możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych? Czy skuteczna upadłość doprowadzi do umorzenia alimentów? Kwestie te wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Więcej “Upadłość konsumencka, a alimenty.”

Demoralizacja nieletnich.

Demoralizacja nieletnich polega między innymi na nieprzestrzeganiu zasad moralnych. Jest to także zepsucie oraz nieuznawanie dyscypliny. W poniższym artykule przybliżamy, jakie jeszcze zachowania świadczą o demoralizacji nieletniego. Weryfikujemy także, co należy zrobić, jeśli dowiemy się o zdemoralizowaniu jakiejś osoby nieletniej w naszym otoczeniu.

Należy zaznaczyć, że osoby, które ukończyły 13 lat, natomiast nie ukończyły 17, ponoszą odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne. Młodzi ludzie mogą odpowiadać również za objawy demoralizacji aż do 18 roku życia. Demoralizacja nieletniego stanowi ponadto jedną z przesłanek zastosowania wobec niego środków wychowawczych.

Więcej “Demoralizacja nieletnich.”

Odwołanie darowizny.

W ramach darowizny można przekazać zarówno drobne części własnego majątku, jak i te o dużej wartości. Zawarte w Kodeksie cywilnym przepisy prawa przewidują odwołanie darowizny w konkretnych okolicznościach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności względem darczyńcy. W poniższym artykule przeanalizujemy, na czym polega i kiedy możliwe jest cofnięcie darowizny.

Więcej “Odwołanie darowizny.”

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe informacje

W polskim prawie istnieje domniemanie prawne, na podstawie którego domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Oczywiście nie zawsze domniemanie takie jest zgodne z prawdą. Jeżeli w akcie urodzenia dziecka jako ojciec został wpisany mężczyzna, który nie jest nim w rzeczywistości, może się okazać, że pozew o zaprzeczenie ojcostwa będzie koniecznością, ponieważ domniemanie może zostać obalone wyłącznie na skutek powództwa.

Więcej “Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – podstawowe informacje”

Urlop rodzicielski – zmiany

Od 26 kwietnia 2023 r., w życie weszła ostatnia z nowelizacji kodeku pracy. Zawiera ona szereg zmian. W tym te dotyczące urlopu rodzicielskiego. Jednakże najwięcej emocji budzą przepisy przejściowe: co i komu się należy i od kiedy? Spójrzmy więc, co mówią nam przepisy przejściowe.

Kto może skorzystać z dodatkowej puli urlopu rodzicielskiego?

Więcej “Urlop rodzicielski – zmiany”

Magdalena Murawska-Gutowska Dziecko, Kodeks pracy, ZUS

Zadzwoń