Umowa najmu okazjonalnego- najlepszy wybór z możliwych?

Wynajem mieszkania to jedna z dość powszechnych form podreperowania domowego budżetu. Niestety czasem możemy trafić na nieuczciwego wynajmującego. Wtedy nasze plany mogą się mocno skomplikować. Aby tego uniknąć, wystarczy sięgnąć po jedno proste i dość skuteczne narzędzie, jakim jest umowa najmu okazjonalnego. Co to takiego i jakie są korzyści z jej podpisania.

Więcej “Umowa najmu okazjonalnego- najlepszy wybór z możliwych?”

“Franki”: wyrok TSUE, a zawieszenie spłat rat kredytowych

Wydaje się, że w sprawie kredytów frankowych co chwila pojawiają się coraz to nowe informacje. Mało z nich niesie za sobą takie konsekwencje, jak wyrok TSUE, który może mieć realny wpływ na życia wielu osób. Zastanawiasz się więc, co nowego wnosi wyrok Trybunału Europejskiego w kwestii zawieszenia spłaty rat kredytu frankowego?

Więcej ““Franki”: wyrok TSUE, a zawieszenie spłat rat kredytowych”

Paragony – czy można ich użyć w sprawie dot. alimentów?

Osoba występująca do sądu o zasądzenie alimentów zobowiązana jest udowodnić wysokość kosztów ponoszonych przez nią na utrzymanie wspólnego dziecka. W tym celu można wykorzystać do tego całą gamę środków. Do najczęściej wykorzystywanych należą paragony fiskalne. Czy słusznie?

Więcej “Paragony – czy można ich użyć w sprawie dot. alimentów?”

Zabezpieczenie kontaktów rodzica z dzieckiem – poradnik krok po kroku

Sprawy o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Na ten czas warto przeprowadzić zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, aby rodzic w okresie bardzo długotrwałego i trudnego postępowania sądowego, mógł utrzymywać relacje ze swoim dzieckiem. Przeczytaj, jak można zabezpieczyć kontakty zgodnie z polskim prawem i co będzie do tego potrzebne.

Więcej “Zabezpieczenie kontaktów rodzica z dzieckiem – poradnik krok po kroku”

Podwyższenie alimentów- poradnik krok po kroku

Temat podwyższenia alimentów związany z aktualnym wzrostem cen i kosztów życia, coraz częściej pojawia się u osób objętych świadczeniem alimentacyjnym. Alimenty ustalone kilka bądź kilkanaście lat temu, dziś nie pokrywają już co najmniej polowy kosztów utrzymania i wychowania np. dzieci. Sprawdź, kiedy i jak można żądać podwyższenia alimentów w drodze sądowej lub pozasądowej.

Więcej “Podwyższenie alimentów- poradnik krok po kroku”

Prywatne wyjście w czasie pracy – najważniejsze informacje

Korzystanie ze sprzętu prywatnego do celów służbowych – najważniejsze informacje

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę potrzebny sprzęt (np. komputer, czy telefon). Czy pracownik wykonując obowiązki służbowe, może jednak korzystać z prywatnego sprzętu? A jeżeli tak, na jakich zasadach?

Więcej “Korzystanie ze sprzętu prywatnego do celów służbowych – najważniejsze informacje”

Umowa o poufności z pracownikiem.

W dobie dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i postępu technologicznego, informacje stanowią cenny surowiec będący podstawą prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy wszelkimi sposobami starają się chronić te informacje, które zapewniają im lepszą pozycję na rynku i przewagę nad konkurentami. Jednym z takich sposobów ochrony jest zawieranie przez pracodawców z pracownikami umów o zachowaniu poufności.

Więcej “Umowa o poufności z pracownikiem.”

Dyskryminacja w zatrudnieniu – kiedy ma miejsce i z jakimi roszczeniami się wiąże?

Z równością traktowania mamy do czynienia wówczas, gdy wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu są traktowane według jednakowej miary (tak: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 1995 r., K 17/95). A więc np. gdy pracownicy wykonujący jednakową pracą lub pracę o jednakowej wartości otrzymują wynagrodzenie.

Z kolei dyskryminacją jest gorsze traktowanie względem określonej jednostki lub grupy osób, przy czym elementem odróżniającym dyskryminację od równego traktowania jest różnicowanie na podstawie określonego kryterium.

Więcej “Dyskryminacja w zatrudnieniu – kiedy ma miejsce i z jakimi roszczeniami się wiąże?”

Zadzwoń