Fałszywe oskarżenie podczas sprawy rozwodowej

Sprawy związane z rozwodem należą do zakresu prawa rodzinnego, stanowiącego wyspecjalizowany dział prawa cywilnego. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się zatem, że kwestie rozwodowe nie będą związane z prawem karnym. Nierzadko zdarza się jednak, że w ramach sprawy rozwodowej wychodzą na jaw kwestie prawnokarne. O ile jeszcze jakieś przestępstwo rzeczywiście zostało popełnione, można powiedzieć że taka sytuacja jest naturalna. Rozwód a fałszywe oskarżenie niestety także idą ze sobą w parze. Częstokroć oskarżenie o popełnienie przestępstwa jest wykorzystywane jako „broń zaczepna” jednego małżonka przeciwko drugiemu dla potrzeb orzeczenia o winie, nawet wówczas, gdy o żadnym przestępstwie nie może być mowy. Czy fałszywe oskarżenie może odnieść skutek? Pamiętać należy, że małżonek fałszywie oskarżający o przestępstwo sam naraża się na odpowiedzialność karną.

Więcej “Fałszywe oskarżenie podczas sprawy rozwodowej”

Odrzuceniu spadku.

Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. W chwili otwarcia spadku następuje dziedziczenie, tj. następstwo prawne po osobie zmarłej o charakterze sukcesji uniwersalnej. Przyjęcie spadku nie jest jednak obowiązkiem. To do spadkobiercy należy decyzja, czy zgodzić się na dziedziczenie po zmarłym spadkodawcy. Po otwarciu spadku możliwe jest bowiem odrzucenie spadku przez spadkobiercę. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie sześciu miesięcy jest obecnie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to przyjęcie spadku zarówno w części majątku i dóbr zmarłego, jak i jego długów. Istotne jest jednak, że odpowiedzialność za zobowiązania osoby zmarłej ograniczy się wówczas do wartości otrzymanych aktywów.

Więcej “Odrzuceniu spadku.”

Alimenty na dorosłe dziecko.

Kwestie dotyczące alimentacji budzą sporo wątpliwości oraz emocji. Jednym z ważniejszych zagadnień są alimenty na dorosłe dziecko. W poniższym artykule sprawdzamy, czy pełnoletność jest granicą, do której należy płacić alimenty. Weryfikujemy także, co dzieje się, gdy dziecko osiągnie tę granicę wieku.

Więcej “Alimenty na dorosłe dziecko.”

Upadłość konsumencka a pandemia

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego przez polski rząd, gospodarka niemalże stanęła w miejscu, a skutki tego będą bardzo dotkliwe dla osób prowadzących działalności gospodarcze. Zamknięcie granic dla cudzoziemców, wstrzymanie międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych, istotne ograniczenie działalności sklepów, galerii handlowych, barów, czy restauracji, to tylko niektóre ze zmian, z którymi społeczeństwo musi się mierzyć. Działania te związane są ściśle z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, lecz z pewnością podważą zdolność płatniczą wielu osób.

Więcej “Upadłość konsumencka a pandemia”

Spłata kredytu przez małżonków.

Kto za co płaci w małżeństwie ustają chyba wszystkie pary. W przypadku istotniejszych zobowiązań, w szczególności długoterminowych, przemyślenie zasad wspólnej spłaty i ujęcie ich na piśmie może pomóc w uniknięciu długoletnich sporów przed sądem w sprawach o podział majątku.

Więcej “Spłata kredytu przez małżonków.”

Zalogowanie do mediów społecznościowych należących do małżonka.

Czy mąż albo żona może zalogować się albo złamać hasło do facebooka w celu wykorzystania informacji czy rozmów tam zapisanych w sprawie o rozwód? Czy i kiedy jest to karalne? Przenalizujmy to na ciekawej sprawie w które Sąd uniewinnił byłego męża za wykorzystanie danych z facebooka w sprawie o rozwód.

Więcej “Zalogowanie do mediów społecznościowych należących do małżonka.”

Zbycie rzeczy przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa

Wiele pytań wywołuje tzw. zasada surogacji. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego polega ona na tym, iż każda rzecz nabyta przez małżonków w zamian za środki należące do majątku osobistego jednego z małżonków wchodzi do jego majątku osobistego.

Więcej “Zbycie rzeczy przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa”

Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii

Czy w obecnej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 obowiązują dotychczasowe kontakty z dziećmi? Co zrobić jeśli  są ograniczane?

Ograniczanie kontaktów z dziećmi w czasie koronawirusa jest częstym zjawiskiem. Może ono wynikać z realnego zagrożenia jakim dla dziecka będzie kontakt z drugim rodzicem.  Nie powinno być jednak podyktowane abstrakcyjną obawą.

Więcej “Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii”

Wpływ upadłości konsumenckiej na sytuację drugiego małżonka.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składają osoby w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Oczywiste jest, iż bardzo często są to osoby, które mają rodziny.
Jaki jest więc wpływ upadłości konsumenckiej na sytuacje drugiego małżonka?
W dzisiejszym wpisie skupię się na osobach pozostających w związkach małżeńskich, które zdecydowały się ogłosić upadłość oraz skutkach jakie to wywołuje w ich relacjach z małżonkiem pod względem prawnym.
Najważniejsza informacja jest taka – jeżeli w momencie ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków małżonkowie pozostają w ustawowej wspólności majątkowej, to pomiędzy nimi automatycznie, z mocy prawa, powstanie rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości.

Więcej “Wpływ upadłości konsumenckiej na sytuację drugiego małżonka.”

Wydziedziczenie dziecka przez rodzica.

Myśląc o przyszłości zdarza się, że ktoś w odpowiedzi za postępowanie dzieci czy wnuków, chce pozbawić ich prawa do dziedziczenia po sobie. Naprzeciw wychodzi instytucja wydziedziczenia. O tym kiedy wydziedziczenie jest skuteczne i dlaczego nie wystarczy samo „Po mojej śmierci wszystko dla sąsiadki Wiesi”.

Więcej “Wydziedziczenie dziecka przez rodzica.”

Zadzwoń