Kongres Kryminologiczny – 25-26.09.2019 r.

W dniach 25- 26 września 2019 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 zorganizowany został przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii Kongres Kryminologiczny.

Celem Kongresu było umożliwienie spotkania się polskim badaczom i badaczkom wywodzącym się z różnych dziedzin nauki i reprezentującym różne ośrodki akademickie, zajmującym się badaniem przestępczości, wiktymizacji, polityki kryminalnej oraz problemów penitencjarnych i postpenitencjarnych. Kongres stanowił przestrzeń do zaprezentowania prowadzonych badań, wymiany doświadczeń i konfrontacji wyników własnych prac z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń reprezentujących różne dziedziny nauki.

Więcej “Kongres Kryminologiczny – 25-26.09.2019 r.”

Magdalena Murawska-Gutowska Kryminologia

Zadzwoń