Paragony – czy można ich użyć w sprawie dot. alimentów?

Osoba występująca do sądu o zasądzenie alimentów zobowiązana jest udowodnić wysokość kosztów ponoszonych przez nią na utrzymanie wspólnego dziecka. W tym celu można wykorzystać do tego całą gamę środków. Do najczęściej wykorzystywanych należą paragony fiskalne. Czy słusznie?

Więcej “Paragony – czy można ich użyć w sprawie dot. alimentów?”

Zabezpieczenie kontaktów rodzica z dzieckiem – poradnik krok po kroku

Sprawy o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Na ten czas warto przeprowadzić zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, aby rodzic w okresie bardzo długotrwałego i trudnego postępowania sądowego, mógł utrzymywać relacje ze swoim dzieckiem. Przeczytaj, jak można zabezpieczyć kontakty zgodnie z polskim prawem i co będzie do tego potrzebne.

Więcej “Zabezpieczenie kontaktów rodzica z dzieckiem – poradnik krok po kroku”

Podwyższenie alimentów- poradnik krok po kroku

Temat podwyższenia alimentów związany z aktualnym wzrostem cen i kosztów życia, coraz częściej pojawia się u osób objętych świadczeniem alimentacyjnym. Alimenty ustalone kilka bądź kilkanaście lat temu, dziś nie pokrywają już co najmniej polowy kosztów utrzymania i wychowania np. dzieci. Sprawdź, kiedy i jak można żądać podwyższenia alimentów w drodze sądowej lub pozasądowej.

Więcej “Podwyższenie alimentów- poradnik krok po kroku”

Prywatne wyjście w czasie pracy – najważniejsze informacje

Dyskryminacja w zatrudnieniu – kiedy ma miejsce i z jakimi roszczeniami się wiąże?

Z równością traktowania mamy do czynienia wówczas, gdy wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu są traktowane według jednakowej miary (tak: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 1995 r., K 17/95). A więc np. gdy pracownicy wykonujący jednakową pracą lub pracę o jednakowej wartości otrzymują wynagrodzenie.

Z kolei dyskryminacją jest gorsze traktowanie względem określonej jednostki lub grupy osób, przy czym elementem odróżniającym dyskryminację od równego traktowania jest różnicowanie na podstawie określonego kryterium.

Więcej “Dyskryminacja w zatrudnieniu – kiedy ma miejsce i z jakimi roszczeniami się wiąże?”

Upadłość konsumencka, a alimenty.

Wielu dłużników planujących ogłoszenie upadłości zastanawia się na tematem „Upadłość konsumencka a alimenty”. Celem upadłości jest poprawienie sytuacji finansowej dłużnika poprzez anulowanie jego zobowiązań. Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości na obowiązek alimentacyjny i zaległe alimenty? Czy upadłość oznacza brak możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych? Czy skuteczna upadłość doprowadzi do umorzenia alimentów? Kwestie te wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Więcej “Upadłość konsumencka, a alimenty.”

Rozwód, a podział majątku wspólnego.

Czy rozwód bez orzekania o winie ma wpływ na podział majątku?

Każdy rozwód umożliwia podział wspólnego majątku. Najlepiej zrobić to przy okazji procesu rozwodowego. Nie ma znaczenia czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, czy bez, w obu przypadkach sprawa o podział majątku przebiega tak samo. Były małżonek ponoszący winę za rozpad małżeństwa oraz ten, który nie został uznany za winnego mają takie same prawa do uzyskania swojej części majątku. Najczęściej, sąd ustala, że małżonkowie mają równe udziały we wspólnym majątku i dzieli go na równe połowy.

Rozwód za porozumieniem stron oznacza, że byli partnerzy zawierają również ugodę w sprawie podziału majątku. Mają prawo ustalić między sobą, kto otrzyma jaką część wspólnego majątku. Zdecydowana większość par dzieli się ,,po połowie”, czasem jednak wybierają inne rozwiązania. Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku przebiegają sprawniej, gdy para nie doczekała się potomstwa. Natomiast, gdy małżeństwo posiada dzieci podczas podziału dóbr trzeba uwzględnić koszty ich utrzymania oraz zapewnienia im odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. W tej sytuacji, rozsądnym rozwiązaniem jest wizyta u doradcy finansowego oraz adowokata. Z pomocą specjalistów łatwiej wybrać najkorzystniejsze dla obu stron wyjście.

Więcej “Rozwód, a podział majątku wspólnego.”

Alimenty na żonę.

Nierzadko wydaje się, że obowiązek alimentacyjny dotyczy wyłącznie rodzica, który nie sprawuje opieki nad swoim dzieckiem. Okazuje się jednak, że istnieją również przesłanki do tego, aby zasądzić alimenty na byłą żonę. Konieczność zabezpieczenia finansowego współmałżonka może zaistnieć zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie. W poniższym artykule omówię, kiedy przysługują, a także, ile wynoszą alimenty na żonę.

Więcej “Alimenty na żonę.”

Odwołanie darowizny.

W ramach darowizny można przekazać zarówno drobne części własnego majątku, jak i te o dużej wartości. Zawarte w Kodeksie cywilnym przepisy prawa przewidują odwołanie darowizny w konkretnych okolicznościach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności względem darczyńcy. W poniższym artykule przeanalizujemy, na czym polega i kiedy możliwe jest cofnięcie darowizny.

Więcej “Odwołanie darowizny.”

Zadzwoń