Wszelkie koszty związane ze współpracą w ramach Kancelarii Adwokackiej lub też w kwestii porad prawnych są ustalane bezpośrednio z każdym klientem. To kwestia indywidualna, na którą wpływ ma wiele czynników, chociażby: typ sprawy, wartość jakiej dotyczy, przewidywany czas trwania postępowania oraz sprawy, poziom skomplikowania i trudności, miejsce, którego sprawa dotyczy, a finalnie też etap, na jakim znajduje się postępowanie.

Kancelaria Adwokacka najczęściej rozlicza się za prowadzone sprawy i porady prawne na dwa różne sposoby, w zależności od preferencji klienta:

  • Jednorazowe wynagrodzenia za wsparcie prawne, czyli wynagrodzenie ryczałtowe.
  • Wynagrodzenie uzależnione od ustalonej liczby godzin, które są wymagane do rzetelnej pracy nad sprawą.

Kancelaria Adwokacka na potrzeby współpracy przyjęła, że po ustaleniu jego wysokości, wynagrodzenie wypłacane jest z góry. Na wyraźną prośbę klienta i tylko w nietypowych przypadkach, istnieje możliwość rozłożenia wypłaty wynagrodzenia na raty. Sama kwestia dokonywania rozliczenia jest ustalana z klientem oraz dopasowana do jego wymagań, potrzeb i oczekiwań. Pod tym kątem istnieje duża elastyczność, a indywidualne podejście do każdego Klienta ma ogromne znaczenie dla obopólnego zadowolenia ze współpracy także w kwestii finansów.

Zadzwoń